top of page

משמורת ילדים – טובת הילד מעל הכול

גירושין הם אחד מהאירועים הקשים ביותר בחיים, בעיקר לילדים, להם השלכות ארוכות טווח על הילדות ועל ההתפתחות של הילדים במישור התפקודי, הרגשי וההתנהגותי.

הכול מסכימים כי שני הגורמים המשמעותיים ביותר המשפיעים על הליך הגירושין ועל הסתגלות הילדים לגירושין הם רמת העימות המתמשך בין ההורים והמשכיות ויציבות הקשר של הילד עם שני הוריו. הורים המצליחים לסיים את הקשר ביניהם כאשר הם ממשיכים לשתף פעולה בכל הקשור לגידול הילדים ולצורכיהם ושומרים על ערוצי תקשורת פתוחים ממזערים עד למינימום את הפגיעה בילדים.

כדאי לשכור שירותיו של עו"ד בעל ניסיון רב שנים בתחום דיני המשפחה והגירושין, אשר ידע למצוא את הדרך לסיים את קשר הנישואין בלי לגרום לפגיעה בילדים.

ילדים בגירושין – מהן אבני המחלוקת?

במשפחות עם ילדים העוברות תהליך גירושין השאיפה היא ליצור מצב שיאפשר הורות משותפת גם לאחר סיום הקשר הזוגי. ישנם מספר נושאים המהווים אבני יסוד באשר להורות המשותפת ועליהם לעתים קרובות מתנהל הוויכוח בין ההורים.

 

  • משמורת ילדים זהו הגורם המרכזי במשא ומתן המתנהל בין שני ההורים באשר לילדים בגירושין. באופן טבעי כל אחד מבני הזוג מעוניין להיות ההורה המשמורן, ההורה שהילדים גרים בביתו והוא האחראי העיקרי עליהם. לפעמים יסכימו ההורים בניהם מי יהיה ההורה המשמורן ולעתים יידרש בית המשפט או בית הדין להכריע בנושא משמורת הילדים.

 

  • כאשר בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין מכריעים בנושא משמורת ילדים, קיים עיקרון יחיד המנחה אותם, עיקרון טובת הילד. בית המשפט ייקח בחשבון את רצון הילד בהתחשב בגילו, במידת ההחלטיות שלו ובאפשרות שהוא הושפע מגורמים חיצוניים או שייעזר בחוות דעת של הגורמים המטפלים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מורים יועצים ועוד.

 

  • החוק הישראלי קובע במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב- (1962) כי כל עוד אין סיבות נגד, תקבל האם את המשמורת או את החזקה על הילד לפחות עד גיל שש. עיקרון זה נקרא "חזקת הגיל הרך", אך הוא משאיר לערכאה המשפטית את ההחלטה הסופית.

 

  • הסדרי ביקור וראייה ייקבעו להורה שלא קיבל את המשמורת על הילד. קביעת הסדרי ראייה הוגנים יאפשרו לילד לגדול במחיצת שני הוריו בצורה מסודרת. הסדרי הראייה המקובלים הם שני ביקורים במהלך השבוע וכל סוף שבוע שני. כאשר ההורים גרים רחוק זה מזה הסדרי הראייה יותאמו למצב החדש.

 

  • בכל מצב, שני ההורים ממשיכים להיות אפוטרופסיים של ילדיהם. הם האחראים לחינוכם, לבריאותם ולהתפתחותם ולשניהם זכות להיות שותפים בהחלטות הנוגעות לילדים כמו טיפולים רפואיים, מקום לימודים ועוד.

 

כל התחומים הנוגעים לרווחת הילד, הם אלו שישפיעו על איכות חיי הילדים בעתיד. חשוב מאוד לקבל ייצוג משפטי מעורך דין מומחה בתחום.

 

צרו קשר עם עו"ד צחי זיסמן כדי לדאוג לעתיד טוב לילדיכם.

משמורת.jpg

משמורת ילדים

bottom of page