top of page

הסכם יחסי ממון

לסלק מוקשים בדרך לחיים משותפים

 

הסכם ממון הוא הסכם הצופה אל העתיד, הסכם המסדיר את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה או מוות של אחד מבני הזוג.

יתרונו הגדול של ההסכם הוא בהפחתת המתח והעימות בין בני הזוג אם הם יחליטו בעתיד להיפרד.

הסכם ממון אינו מילה גסה ואינו פוגע ברומנטיקה. להיפך, כדאי להתייחס אל ההסכם כהסכם בונה חיים, המאפשר לסלק את כל המוקשים והדאגות בתחילת הדרך, כל עוד בני הזוג חיים באהבה ובהרמוניה מושלמת.

הסכם ממון וגירושין - חמש סיבות שישכנעו גם אתכם לחתום על ההסכם

 

חוק יחסי ממון בין בני הזוג התשל"ג - 1973 קובע הסדר שלפיו כל הרכוש הנצבר במהלך שנות הנישואין הוא רכוש משותף לבני הזוג ובמועד פקיעת הנישואין כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל מחצית מהרכוש שנצבר במשך שנות הנישואין. עוד קובע החוק, כי רכוש שהיה בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין אינו נחשב לרכוש משותף והוא יישאר בשלמותו בבעלותו גם לאחר פקיעת הנישואין.

הסכם ממון וגירושין מאפשר לבני הזוג לחלק את הרכוש בדרך שונה מאשר נחקק בחוק יחסי הממון. בהסכם הממון אפשר לקבוע כל קביעה הן לגבי הרכוש הקיים והן לגבי הרכוש העתידי כמו מתנות או ירושות שיקבל אחד מבני הזוג במהלך החיים המשותפים.

 חשוב לדעת כי לא תמיד מדובר רק ברכוש פיזי, הסכם ממון יכלול גם זכויות פנסיוניות, זכויות לקבלת פיצויים במקרה של פיטורין וכל נכס השווה כסף כמו מניות, קופות גמל ועוד. ההסכם עשוי גם להסדיר את האחריות המשותפת של בני הזוג במקרה של מחלה או אובדן כושר עבודה ועוד.

 

הסכם ממון יכול להקל ולהפחית מהכאב ומהסבל הכרוכים בתהליך הגירושין ובפירוק התא המשפחתי. תהליך גירושין ידוע כתהליך ארוך ויקר, הסכם טוב יקצר מאוד את ההליכים ויחסוך כסף רב.

 

הסכם ממון מבטיח כי במקרה של גירושין אף אחד מבני הזוג לא יקופח, כל אחד יקבל את המגיע לו ויצא מרוצה לפרק ב'.

נשואים שניים, רומנטיים ככל שיהיו, אינם רחוקים מעסקה כלכלית. כל אחד מבני הזוג צבר נכסים ויש לו ילדים שהא רוצה להבטיח את עתידם. הסכם ממון יאפשר לבני הזוג הנישאים בשנית לחיות בהרמוניה בלי לדאוג לרכוש, לזכויות שלהם ושל ילדיהם.

הסכם ממון חיוני מאוד לבני זוג הבוחרים לחלוק חיים ללא נישואין. לזוגות ידועים בציבור, לזוגות מבני מין אחד ועוד. הזכויות הנצברות לזוגות אלו זהות בעיקרן לזכויות של זוגות נישואים, ולכן כדאי לעגן אותם בהסכם ממון.

כדי לתת להסכם תוקף חוקי, ההסכם צריך לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה. הסכם ממון הנחתם לפני הנישואין ניתן לאשר גם בפני נוטריון.

 

עורך דין משפחה - כמה טיפים ועצות טובות

 

  • עו"ד צחי זיסמן המתמחה בתחום ימנע חוסר בהירות בניסוח ההסכם. הסכם לא ברור עלול להביא לפרשנויות שונות של כל צד בעת מימוש ההסכם, למתחים ולקונפליקטים.

 

  • רק עורך דין בעל ידע בתחום המשפחה ידע לנסח הכם משפטי שאינו עומד בסתירה לחוק.

 

  • עו"ד מיומן ידע להציף ולהעלות את כל הסוגיות העלולות להעלות בעת חלוקת רכוש כמו הכנסות מעסק, חסכונות, קופות גמל, קרנות השתלמות, מוניטין  ועוד. הוא ידע לתת מענה נכון ומקצועי לכל בעיה העלולה להתעורר על ידי אחד מבני הזוג בכל הקשור למשמורת והסדרי ראייה עם הילדים, למזונות וחלוקת הוצאות החינוך והבריאות שלהם.

חוזים.jpg
bottom of page