top of page

תביעת אבהות – כדי לדעת בוודאות מי האבא שלי

 

תביעת אבהות נפוצות מאוד בעולם של היום.

זה כלי משפטי הנועד להוכיח אם יש קשר בין הילד לאביו והוא משרת הן את הילד הזכאי לדעת מיהו אביו הביולוגי,

הן את האם הדורשת מהאב למלא את חובותיו כלפי בנו,

והן את האב הזכאי לדעת מי הוא בנו.

תביעת אבהות

תביעת אבהות - מה אומר החוק

 

בדיקת אבהות (בדיקה לסווג רקמות) היא בדיקה המבוצעת רק על פי צו של בית המשפט. כל בדיקה הנעשית באופן עצמאי, ללא צו בית המשפט, לא תהיה קבילה כראייה בתביעת אבהות. בית המשפט יצווה על בדיקת אבהות במספר מקרים שבהם חייבת חובת הוכחה, או לחילופין חובת הפרכה, לקשר בין האב לבין ילדו.

במקרים שבהם מסרב האב לבצע בדיקת אבהות, רשאי בית המשפט לראות בסירוב ראיה כבדת משקל בהוכחת האבהות שלו כלפי הילד. בית המשפט ייתן לגבר אפשרות לנמק את סירובו, אך אם הוא לא יצליח לשכנע אותו יכריז בית המשפט על הגבר כאב לילד.

בית המשפט יצווה על בדיקת אבהות במקרים הבאים:

 

  • כאשר אישה רווקה רוצה להגיש תביעת אבהות נגד הגבר שלו היא ילדה, לטענתה, ילד. בדיקת האבהות תוכיח אם יש קשר גנטי בין הגבר לבין הילד. אם יוכח הקשר יחויב הגבר לשאת בכל החובות של האב בהתאם להוראות החוק.

 

  • במקרים שבהם טוען גבר שהילד אינו שלו. במקרה זה הוא רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש בדיקת אבהות. אם יתרשם בית המשפט כי קיימות סיבות מוצדקות לבקשה הוא יאפשר לו לגשת לבדיקה בהוראה מטעמו.

 

  • במקרים שבהם נולד ילד באמצעות הליך פונדקאות בחו"ל. במקרים אלו מחייבים בדיקת אבהות לצרכי הליך הרישום של הילד כבן להוריו.

 

  • במקרים שבהם יש צורך להוכיח זהות יהודית לצורכי קבלת זכויות עלייה ואזרחות במדינה, במקרים שבהם יש צורך להוכיח קשר משפחתי ועוד.

 

 מהן ההשלכות של תביעת אבהות?

 

לתביעת האבהות יש השלכות בתחומים רבים, בתחום המזונות, בתחום משמורת ילדים והסדרי ראייה. אם יחליט בית המשפט להכריז על האב כאבי הילד, יחויב האב במזונות ויוכל להגיש, אם יהיה מעוניין, תביעה למשמורת על הילד או להסדרי ראייה.

לפני שבית המשפט יפסוק לעניין אבהותו של אב על הילד, הוא יבדוק את מצבה המשפחתי של האם-התובעת, שכן תביעת האבהות יכולה להשפיע על כשרותו של הילד להינשא בהתאם להלכה היהודית.

 

כאשר אישה רווקה או פנויה יולדת ילד ולא ידוע מיהו אביו, יוגדר הילד לפי הדין היהודי כ"שתוקי" מאחר ולא ידוע האם אביו הוא ממזר או פסול חיתון. כאשר יש ספק לגבי זהות האב ויש מספר אופציות, יוגדר הילד ככשר. גם כאשר דורשת האם בדיקת אבהות מגבר שהיא מייחסת לו את האבהות והוא מסרב לעבור את הבדיקה יוכרז הילד ככשר ויוכל לבוא בברית הנישואין בהתאם להלכה היהודית.

כאשר אישה נשואה יולדת ובעלה חושד כי הוא אינו אביו הילד, לא ימהר בית המשפט להורות על בדיקת אבהות מחשש לפגיעה בטובת הילד. אם יוכח כי הילד נולד כתוצאה מיחסים בין האישה הנשואה לגבר זר, הוא יוכרז, לפי ההלכה היהודית, כממזר ובית המשפט יעשה הכול כדי להימנע מכך. באופן עקרוני בכל תביעת אבהות, בית המשפט רואה לנגד עיניו כדבר ראשון את טובת הילד, ולכן הורים נשואים לא יישלחו לבדיקת אבהות.

 

 הזכות של הילד לדעת מיהו אביו מעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זכותו של הילד לדעת מיהו אביו הביולוגי כדי ליהנות מזכויות רבות ובניהן ענייני ירושה, כשרות להינשא, תורשה, בעיות גנטיות ועוד. תביעת אבהות עשויה גם למנוע בעתיד נישואין בין קרובי משפחה.

bottom of page